zaterdag 15 januari van 13 tot 14.15 uur vanuit een Rooise woonkamer.

Een goed gesprek met Ralf Bodelier, Jetty Eugster-van Bergeijk en anderen over geluk in 2022.